Pro odbornou veřejnost

Řadit články dle:

Texty a odkazy pro všechny, kdo pracují se sólo rodiči.

Náš svět se mění. Nástup nových technologií může v příštích letech bouřlivě ovlivnit nejen strukturu trhu práce, ale i mezilidské vztahy. Změny klimatu a politické změny vyhánějí desetitisíce lidí z jejich domovů do stabilnějších demokracií západního světa. Souvisí tyto jevy se sólo rodičovstvím? Jak mohou znevýhodněné rodiny v těchto změnách obstát? A konečně, jaké nástroje mohou těmto rodinám pomoci?

11.1.2016
1097x
0

12. října 2015 proběhne v kanceláři veřejného ochránce práv v Brně kulatý stůl s názvem "Diskriminace jako překážka slaďování rodinného a pracovního života", který pořádá Alternativa 50+. Situaci sólo rodičů na něm představí i APERIO.

16.9.2015
1031x
0

V úterý 8. září se konal na Úřadu vlády seminář "Rozdílné ekonomické dopady rozvodu na ženy a muže". Jako zástupkyně České ženské lobby na něm vystoupila i Eliška Kodyšová z APERIA. Jaké informace seminář přinesl?

7.9.2015
1219x
2

Praha, 4. září 2015 – Se začátkem nového roku čelí sólo rodiče (1) řadě náročných otázek: Kde vzít peníze na věci do školy? Budu si moci dovolit chodit do práce, pokud dítě nebude přijato do družiny? A bude moci moje dítě navštěvovat nějaké kroužky?

4.9.2015
1173x
0

Téměř čtvrtina českých dětí vyrůstá jen s jedním rodičem. Jaký je pro ně návrat z prázdnin? Stojí prvního září na stejné startovní pozici jako děti z úplných rodin, když mají oproti nim trojnásobné riziko chudoby?

2.9.2015
1119x
0

Vláda podniká kroky na podporu rodin obecně, protože z těch mají prospěch všichni, včetně sólo rodičů a jejich dětí. Konkrétně oceňujeme zvýšení daňových odpisů, zavedení dětských skupin a možnosti odpočtu školkovného z daňového základu aj. Díky těmto krokům věříme, že vládě záleží na blahu dětí vyrůstajících v rodinách a podpoří zákon o zálohovaném výživném.

21.7.2015
1174x
0

Sólo rodiče patří mezi klienty řady podpůrných služeb - od občanského, profesního či jiného poradenství, přes sociálně právní ochranu dětí, až po specializované služby. Ačkoli je situace každé z rodin rozdílná, spojuje je to, že na výchovu dětí je v rodině jen jeden dospělý. Jak těmto rodinám co nejefektivněji pomoci a jak se jim žije, na to se zaměří cyklus bezplatných akreditovaných seminářů pro odbornou veřejnost, který bude probíhat od září 2015 do února 2016 v Berouně. Část seminářů je navíc akreditována MPSV.

22.5.2015
1887x
0