Finance

Řadit články dle:

(C) sxc.hu - Constantin DeaconescuVyjít s penězmi je pro rodiny sólo rodičů těžší, než pro jiné. Tady najdete informace o tom, jaké máte možnosti, a na co dát pozor, abyste nesklouzli do finančních problémů.

Při vypořádání společného jmění manželů (SJM) platí zásada, že podíly obou manželů na vypořádávaném jmění jsou stejné. V odůvodněných případech může dojít k odklonu od této zásady, a to z důvodu odůvodněných potřeb nezletilých dětí. Jako příklad může sloužit případ bývalých manželů Novákových.

16.9.2014
4737x
3

Pomoc v hmotné nouzi je systém pomáhající jednotlivcům (či rodinám), kteří se ocitli ve finančně svízelném postavení, a současně je motivuje k aktivní snaze, aby si zajistili prostředky k uspokojení životních potřeb. Vychází ze zásady, že každý, kdo pracuje, se musí mít lépe než ten, kdo nepracuje (práci se vyhýbá).

4.6.2014
7488x
283

Hostem pořadu Máte slovo, vysílaného 10. dubna 2014 na Jedničce, byla i Eliška Kodyšová, která v rámci spolku APERIO metodicky řídí projekt "Rodiče samoživitelé/ky a trh práce". Právě nezaměstnanosti samoživitelek a osob nad padesát let bylo toto vysílání věnováno.

18.4.2014
2705x
2

Jste sama či sám s dětmi, a už asi víte, že na žádnou zvláštní podporu z titulu sólo rodiče nárok nemáte. Přesto však existují dávky sociální podpory, které vaši situaci zlepšit mohou. Víte které a jak o ně žádat?

26.3.2014
9165x
19

Příběh paní Heleny přibližuje negativní dopady v případě, kdy občan nesleduje doručování svých zásilek do trvalého pobytu, a dává návod, jak tyto situace řešit.

18.2.2014
11094x
2