Finance

Řadit články dle:

(C) sxc.hu - Constantin DeaconescuVyjít s penězmi je pro rodiny sólo rodičů těžší, než pro jiné. Tady najdete informace o tom, jaké máte možnosti, a na co dát pozor, abyste nesklouzli do finančních problémů.

Při vypořádání společného jmění manželů (SJM) platí zásada, že podíly obou manželů na vypořádávaném jmění jsou stejné. V odůvodněných případech může dojít k odklonu od této zásady, a to z důvodu odůvodněných potřeb nezletilých dětí. Jako příklad může sloužit případ bývalých manželů Novákových.

16.9.2014
3240x
1

Pomoc v hmotné nouzi je systém pomáhající jednotlivcům (či rodinám), kteří se ocitli ve finančně svízelném postavení, a současně je motivuje k aktivní snaze, aby si zajistili prostředky k uspokojení životních potřeb. Vychází ze zásady, že každý, kdo pracuje, se musí mít lépe než ten, kdo nepracuje (práci se vyhýbá).

4.6.2014
5062x
4

Hostem pořadu Máte slovo, vysílaného 10. dubna 2014 na Jedničce, byla i Eliška Kodyšová, která v rámci spolku APERIO metodicky řídí projekt "Rodiče samoživitelé/ky a trh práce". Právě nezaměstnanosti samoživitelek a osob nad padesát let bylo toto vysílání věnováno.

18.4.2014
1847x
2

Jste sama či sám s dětmi, a už asi víte, že na žádnou zvláštní podporu z titulu sólo rodiče nárok nemáte. Přesto však existují dávky sociální podpory, které vaši situaci zlepšit mohou. Víte které a jak o ně žádat?

26.3.2014
7044x
18

Příběh paní Heleny přibližuje negativní dopady v případě, kdy občan nesleduje doručování svých zásilek do trvalého pobytu, a dává návod, jak tyto situace řešit.

18.2.2014
8267x
1