Závěrečný kulatý stůl představil dobrou praxi práce se sólo rodiči

Mezinárodní kulatý stůl 20. října Mezinárodní kulatý stůl 20. října Vítáme účastníky Poslední přípravy projektového týmu Účastníky čekalo bohaté občerstvení Dětský sbor Mifun přinesl svěží hudbu a dobrou náladu Mezinárodní kulatý stůl 20. října Satwat Rehman (OPFS) a Stuart Duffin (One Family) Eliška Kodyšová (APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství) Eliška Kodyšová (APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství) Věra Kuchařová (VÚPSV) Lucie Staňová (APERIO) a Michaela Franzová (MPSV) Promítání cyklu krátkých filmů o sólo rodičích Radka Dudová (SocÚ AV ČR) Satwat Rehman (OPFS), Stuart Duffin (One Family) a Eva Litavská (Miesto pod slnkom) Moderátorka kulatého stolu Marcela Augustová Moderátorka kulatého stolu Marcela Augustová Eliška Kodyšová (APERIO) Moderátorka kulatého stolu Marcela Augustová Moderátorka kulatého stolu Marcela Augustová Radka Dudová (SocÚ AV ČR) a Věra Kuchařová (VÚPSV) Přestávka v knihovně Evropského domu Satwat Rehman (OPFS), Stuart Duffin (One Family) a Jana Seemanová (APERIO) Eva Litavská (Miesto pod slnkom) Eva Litavská (Miesto pod slnkom) Pavla Sobotová, realizátorka cyklu krátkých filmů o sólo rodičích Eva Litavská (Miesto pod slnkom) a Jitka Mozorová (Na počátku) Eva Litavská (Miesto pod slnkom) a Jitka Mozorová (Na počátku) Kamila Tittelbachová (WOMEN FOR WOMEN) Mezinárodní kulatý stůl 20. října Mezinárodní kulatý stůl 20. října Radka Dudová (SocÚ AV ČR) Satwat Rehman (OPFS) Satwat Rehman (OPFS) Iva Chlebková a Blanka Krotká (CPRSP) Ivana Janišová (Cestou necestou) Satwat Rehman (OPFS) Stuart Duffin (One Family) Mezinárodní kulatý stůl SÓLO RODIČE 20. října Stuart Duffin (One Family) Stuart Duffin (One Family) Jana Seemanová (APERIO) Jana Seemanová (APERIO) Michaela Franzová (MPSV)
21.10.2014 | zkouknuto: 3066x | komentářů: 1

Závěrečný kulatý stůl se zahraniční účastí, který se konal 20. října 2014 v Evropském domě v Praze, se nesl ve znamení boření mýtů. Těch, které zastírají reálnou situaci sólo rodičů, je celá řada. Na to upozornily i krátké filmy, které uváděly jednotlivé sekce, a především příspěvky jednotlivých řečníků. Celou konferencí provázela účastníky a účastnice Marcela Augustová.


Tiskovou zprávu najdete na webu APERIO - Společnosti pro zdravé rodičovství.

Setkání zahájily příspěvky, které se věnovaly situaci a hlavním obtížím sólo rodičů u nás. Dr. Věra Kuchařová (Výzkumný ústav práce a sociálních věcí) v prezentaci Sólo rodiče v číslech, kterou připravila společně s dr. Annou Šťastnou, představila vývoj počtu sólo rodičů v ČR, jejich sociodemografické charakteristiky, ekonomickou aktivitu a očekávání týkající se případného dalšího vztahu.

Dr. Radka Dudová (SocÚ AV ČR) se zaměřila ve svém příspěvku Jak živí rodinu sólo rodiče – peníze, práce a sociální systém v ČR na finanční situaci sólo rodičů, s podrobnějším zaměřením na tzv. prekérní zaměstnávání a porovnání ekonomické situace rodin sólo rodičů ve srovnání s jednopříjmovým párem. Upozornila mj. i na to, že daňový bonus na manžela či manželku bez příjmu je vyšší než daňový bonus na dítě.

Dr. Eliška Kodyšová (APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství) popsala ve své prezentaci Sólo rodiče jako rodiče faktory, které přispívají k horšímu vývoji dětí sólo rodičů, a jejich vzájemný vztah, a zmínila několik teoretických východisek účinné intervence pro tuto skupinu.

Máte zájem o naši konferenční brožuru? Českou verzi si můžete stáhnout zde - najdete v ní anotace příspěvků, rozhovory se zahraničními partnery a další zajímavé a užitečné informace!

Následovala sekce věnovaná zmírňování sociálního znevýhodnění rodin sólo rodičů. Slovenská zástupkyně, PhDr. Eva Litavská (Miesto pod slnkom), uvedla ve svém příspěvku Aktivizácia osobnostných zdrojov na ceste z chudoby jako příklad dobré praxe s osobami ohroženými sociálním vyloučením program "Napredovanie - Mosty z chudoby". Informovala také, že česká verze manuálu by měla být již k dispozici i v ČR.

Z jihomoravské organizace Na počátku přijela Mgr. Jitka Mozorová, která popsala v příspěvku Možnosti pomoci a podpory těhotným ženám a maminkám s dětmi činnost poradny, azylového domu a bydlení "na půl cesty", které provozují.

Podobnou službu jako Na počátku, jen jinému spektru klientek a v jiném regionu, nabízí i o.p.s. WOMEN FOR WOMEN. Nabídku jejích služeb představila Mgr. Kamila Tittelbachová ve své prezentaci Práce se sólo matkami v Praze.

Satwat Rehman (One Parent Families Scotland) otevřela blok věnovaný podpoře fungujících vztahů tím, že představila ve svém příspěvku Služby pro nezletilé rodiče a peer mentoring ojedinělý a oceňovaný program práce s velmi mladými sólo matkami. V celkem třech fázích se jim dostane podpory, která jim pomůže efektivně pečovat o jejich děti a plánovat zaměstnání.

Tuzemskou zkušenost z podpory sólo rodičů v jejich rodičovských dovednostech prezentovaly Mgr. et Bc. Iva Chebková a Mgr. Blanka Krotká z brněnského Centra pro rodinu a sociální péči: Zkušenosti z otevřené skupiny pro sólo rodiče.

Dětská psycholožka Mgr. Ivana Janišová z krizového centra Cestou necestou ve svém příspěvku Sanace rodiny a asistovaný kontakt popsala způsoby, kterými lze pomoci rodinám a dětem ohroženým rodinným konfliktem.

Blok věnovaný návratu na trh práce zastupoval pouze dr. Stuart Duffin (One Family, Dublin), který popsal v prezentaci Program „New Futures“; nové příležitosti, nové sebevědomí cestu, která vedla k vytvoření programu New Futures. Prezentaci a případové studie paní Tove Samzelius (SPAN), která bohužel nemohla přijet, naleznete zde, zdezde.

Legislativou se zabývala JUDr. Jana Seemanová (APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství), která v prezentaci Legislativa v zahraničí jako inspirace pro ČR? na příkladu několika rodin sólo rodičů představila vybraná opatření pro zlepšení jejich situace u nás; a Mgr. Michaela Franzová (MPSV), která v příspěvku Změny připravované MPSV v oblasti neúplných rodin představila současnou podobu návrhu zákona o náhradním výživném.


Komentáře

Jsem koučka a se sólorodiči, nejčastěji ženami, se potkávám pravidelně. Mezinárodní kulatý stůl na téma Sólorodiče mi ústy odborníků jasně potvrdil existenci mnoha překážek a úskalí, kterým sólorodiče čelí a o nichž mi sami často vyprávějí. Dal mi mnoho cenných informací a především velkou inspiraci a motivaci do další práce. Díky, jen víc takových akcí!

Iveta N. Vrbová | 23.10.2014 22:37 Citovat »
Komentovat