Účastníme se semináře "Rozdílné ekonomické dopady rozvodu na ženy a muže"

(C) Stockexchange - Judith Hakze
7.9.2015 | zkouknuto: 1156x | komentářů: 2

V úterý 8. září se konal na Úřadu vlády seminář "Rozdílné ekonomické dopady rozvodu na ženy a muže". Jako zástupkyně České ženské lobby na něm vystoupila i Eliška Kodyšová z APERIA. Jaké informace seminář přinesl?


Hlavním příspěvkem bylo představení analýzy "Rozdílné ekonomické dopady rozvodu na muže a ženy" Jiřího Šatavy z Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu při NHÚ AV ČR. Studie znovu potvrdila, že především rodinné domácnosti vedené rozvedenými ženami zaznamenávají výrazný pokles příjmů. Příčinou je nerovnoměrné rozdělení výdělečné a nevýdělečné práce v rodinách a také rozdíl mezi platy žen a mužů.

Lucia Zachariášová z Úřadu vlády a Jana Maláčová z MPSV představily připravovaná opatření pro zlepšení situace sólo rodičů. APERIO oceňuje především záměr zpřesnit v zákoníku práce pojem "vážné provozní důvody", které mají bránit zavedení flexibilních pracovních úvazků, a zvýšení podpory aktivního otcovství. Doufáme také, že se konečně podaří prosadit dlouho připravovaný zákon o zálohovaném výživném.

Eliška Kodyšová z APERIA shrnula hlavní důvody, proč podporovat sólo rodiče (prezentaci si můžete stáhnout zde). Chudoba a nízké vzdělání rodičů negativně ovlivňují budoucí šance jejich dětí. Finanční těžkosti mají kromě toho u sólo rodičů dopad i na rodičovské chování. Vyjmenovala i hlavní opatření pro zlepšení situace sólo rodičů, včetně těch, kterými podporuje sólo rodiče APERIO: vzděláváníporadenství.

Situace sólo rodičů a jejich dětí byla i tématem tiskové konference, kterou APERIO pořádalo v Poslanecké sněmovně v pátek 4. září pod záštitou Tomáše Zdechovského, poslance Evropského parlamentu.


Komentáře

EP poslanec Zdechovský který zaštítil vaši tiskovku 4. září ve Sněmovně byl vyzván svými kolegy, aby nenavrhoval vyhoštění norské velvyslankyně v ČR coby odvetu za rozhodnutí norského soudu o adopci mladšího z bratrů Michalákových.

Vašemu snažení a hlavně dětěm a rodičům, kterým údajně pomáháte, by pomohlo distancovat se od takových extremistických a populistických politiků jakým je MEP Zdechovský, který hlavně s MEP Petrem Machem zneužívají "kauzy časké matky" Michalákové ke zviditelnění se a ke svým tirádám vůči EU.

Jana Morávková | 8.10.2015 21:11 Citovat »
"EP poslanec Zdechovský který zaštítil vaši tiskovku 4. září ve Sněmovně byl vyzván svými kolegy, aby nenavrhoval vyhoštění norské velvyslankyně v ČR coby odvetu za rozhodnutí norského soudu o adopci mladšího z bratrů Michalákových. Vašemu snažení a hlavně dětěm a rodičům, kterým údajně pomáháte, by pomohlo distancovat se od takových extremistických a populistických politiků jakým je MEP Zdechovský, který hlavně s MEP Petrem Machem zneužívají "kauzy časké matky" Michalákové ke zviditelnění se a ke svým tirádám vůči EU."

Milá paní Morávková,

děkujeme Vám za Vaše otevřené stanovisko k naší práci. Tomáš Zdechovský je člen demokratické, nikoli extremistické politické strany. Oslovili jsme ho, protože podporuje i další aktivity týkající se rozvádějících se či neúplných rodin (rozšíření cochemské praxe aj.). V tom se naše úsilí spojuje.

Nechtěla bych hodnotit či komentovat jeho motivy pro navržení vyhoštění norské velvyslankyně. Shodou okolností vyšel v pátek v Deníku Referendum článek Saši Uhlové, který vystihuje náš postoj k dané problematice.

Pokud byste měla zájem o další komentář nebo o informace k tomu, jak pomáháme sólo rodičům a jejich rodinám, napište mi přímo. Kontakt na mě najdete na této stránce.

Srdečně,

Eliška Kodyšová, APERIO

Eliška Kodyšová | 13.10.2015 16:58 Citovat »
Komentovat