TZ: Znovu do školy: jak si vedou děti sólo rodičů

(C) Fotolia.com - aramis56
4.9.2015 | zkouknuto: 1111x | komentářů: 0

Praha, 4. září 2015 – Se začátkem nového roku čelí sólo rodiče (1) řadě náročných otázek: Kde vzít peníze na věci do školy? Budu si moci dovolit chodit do práce, pokud dítě nebude přijato do družiny? A bude moci moje dítě navštěvovat nějaké kroužky?


Karolína (40), jejíž dcera Nikola jde teď do čtvrté třídy, říká: „Peníze jsou největší problém. Všechno nakupuji ve slevách, od jídla přes oblečení a boty, až po věci do školy. Školní tašku dceři se mi teď podařilo koupit za 200 korun, oblečení jsem jí nakoupila ve slevách v secondhandu. Stojí spoustu času to plánovat a obstarat, ale už jsem si zvykla.“ Karolína kvůli zdravotním potížím přišla o práci a teď si hledá novou. Její bývalý partner přitom neplatí výživné a na výchově dcery se nepodílí.

„Po zaplacení nájmu sólo rodiče musí hospodařit jen se symbolickou částkou. Řadě z nich musí stačit jen třeba kolem tří tisíc korun na měsíc,“ uvedla Eliška Kodyšová, psycholožka sdružení APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství. (2) „Nejenže si nemohou dovolit koupit dětem věci jako tablet či dotykový telefon, které jsou pro většinu dětí dnes běžné. Jejich děti často nemohou jezdit se svými spolužáky na školní výlety a další akce, protože na ně rodiče nemají.“

Nedostatek financí má přitom vliv i na to, jak se dětem ve škole vede. Nedávný irský výzkum, který sledoval osm a půl tisíce devítiletých dětí vyrůstajících v různých typech rodin, zjistil, že chudoba je nejvýraznější příčinou rozdílů v prospívání dětí. Má vliv nejen na psychickou pohodu a vztahy s vrstevníky, ale i na jejich chování a prospěch ve škole. (3) To potvrzují i další studie na toto téma. (4)

Výzkum však vyznívá i nadějně: zdá se, že větší zapojení druhého rodiče do výchovy dítěte zlepšuje šanci dítěte na lepší školní prospěch a psychickou pohodu, a méně potíží s chováním. Studie sledovaly nejen to, kolik času druhý rodič s dětmi trávil, ale i to, zda pravidelně platili výživné.

Zlepšit ekonomickou situaci sólo rodičů mohou i dobře cílené dávky sociální podpory. Ačkoli jsou neúplné rodiny mezi těmi nejvíce ohroženými sociálním vyloučením, Česká republika zůstává jednou z mála zemí, které neposkytují v případě nevyplácení výživného oprávněnému rodiči žádnou pomoc. „Zapomínáme na dlouhodobé důsledky chudoby dětí. Opomíjením jejich potřeb riskujeme, že se přenese i do dalších generací,“ varuje Kodyšová.

Nejen ekonomickou bilanci, ale i sebevědomí – a tím i rodičovskou sebejistotu – sólo rodiče může upevnit perspektivní, udržitelné zaměstnání. APERIO proto nabízí sólo rodičům řadu kurzů, které je připraví na hledání práce, která by je uživila a zároveň jim umožnila pečovat o děti. „Na jejich přípravě spolupracujeme se zkušenými zahraničními organizacemi, například v rámci projektu podporovaného z programu Erasmus+. Kurzy jsou založené na podpoře sebevědomí a sebepoznání a přitom rozvíjejí řadu praktických dovedností, uplatnitelných nejen v práci,“ vysvětluje Eliška Kodyšová. Na kurzy se mohou sólo rodiče přihlásit na webu www.saminadeti.cz, věnovaném sólo rodičům a těm, kdo s nimi pracují.

Další informace:

Eliška Kodyšová, psycholožka, metodička služeb pro rodiče a vzdělávání

mail: eliska.kodysova@aperio.cz

http://aperio.cz, http://www.saminadeti.cz

Poznámky pro editory:

 1. Sólo rodiči rozumíme samoživitele a samoživitelky. Pojem „sólo rodič“ podle nás lépe vystihuje nejen ekonomickou, ale i pečující a výchovnou roli rodiče a jeho osamělost, a je přitom respektující a důstojný.
 2. APERIO pracuje se sólo rodiči od roku 2009. V rámci projektů pro ně připravuje vzdělávání zacílené na zvýšení sebevědomí a nalezení perspektivní a udržitelné práce. Poskytuje jim i cílené a bezplatné psychologické a právní poradenství. Cílem sdružení je podporovat rodiče ve společnosti; poskytuje jim bezplatné poradenství a vzdělávání. Spolupracuje i se zaměstnavateli na zlepšení podmínek slaďování práce a rodiny na pracovištích.
 3. C. Hannan, B. Halpin, C. Coleman: Growing Up in a One-Parent Family: The Influence of Family Structure on Child Outcomes. A Report for the Family Support Agency. Department of Sociology, University of Limerick, 2013. Dostupné online: http://ulir.ul.ie/bitstream/handle/10344/3638/Growing_Up_in_a_One-Parent_Family.pdf?sequence=2
 4. Amato, P. R. (2005). The impact of family formation change on the cognitive, social, and emotional well-being of the next generation. The future of children, 15(2), 75-96. Dostupné online: http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ795852.pdf

Fakta o rodinách s jedním rodičem v ČR

 • V roce 2013 se dvě z pěti dětí narodily rodičům, kteří nebyli sezdáni. (ÚZIS 2015)
 • Každé páté dítě vyrůstá v rodině sólo rodiče. (ČSÚ 2013)
 • Devět zaměstnaných sólo matek z 10 pracuje na plný úvazek. Zaměstnání přitom není zárukou vymanění se z chudoby. (Generation and Gender Survey 2005)
 • Chudoba je zásadní příčinou neprospívání dětí v rodinách. Prospívání dětí se nezlepší, ubude-li ve společnosti rozvodů či rodin sólo rodičů. (P.R. Amato 2015 – přehledový souhrn studií o dopadu rozvodů a života v neúplné rodině na děti)
 • Náklady na bydlení tvoří téměř třetinu výdajů rodin sólo rodičů (oproti šestině z výdajů úplných rodin). (ČSÚ 2014)
 • V České republice musí sólo rodič dvou malých dětí s minimální mzdou pracovat skoro 80 hodin týdně, aby příjem jeho domácnosti přesáhl hranici relativní chudoby – to je nejvíce ze všech států OECD. (OECD 2015)
 • Průměrné riziko příjmové chudoby v ČR je 9,7%. Neúplné rodiny mají riziko příjmové chudoby víc než trojnásobné – 31,7%. Úplné rodiny oproti tomu mají riziko příjmové chudoby jen 9%. (ČSÚ 2015)
 • Průměrně je podíl osob ohrožených materiální deprivací v ČR 6,7%. V neúplných rodinách je toto riziko opět víc než trojnásobné – 21,7%. V úplných rodinách oproti tomu jen 5,6%. (ČSÚ 2015)
 • Podíl osob ohrožených sociálním vyloučením (ohrožení příjmovou chudobou, materiální deprivací či nízkou pracovní intenzitou) je 14,8%. Z neúplných rodin je sociálním vyloučením ohroženo 45,3%, z úplných oproti tomu jen 12,2%. (ČSÚ 2015)
 • Neúplné rodiny jsou tedy trojnásob ohrožené indikátory sociálního vyloučení, jak ve srovnání s průměrem v ČR, tak především ve srovnání s úplnými rodinami. Podobné (ale přesto významně nižší) riziko chudoby a sociálního vyloučení jako neúplné rodiny mají v ČR pouze rodiny s třemi a více dětmi. (ČSÚ 2015)

Prezentaci z tiskové konference si stáhněte zde.


Komentáře

Zatím žádné komentáře - buďte první!

Komentovat