Sólo rodiče ve Velké Británii – co jim schází a co dostávají II.

18.4.2014 | zkouknuto: 2389x | komentářů: 1

Sólo rodiče v Anglii

V Anglii byla naší hostitelskou organizací Single Parents Action Network (SPAN), která sídlí v okouzlujícím městě Bristolu na jihu Anglie. Stejně jako předtím navštívené organizace v Irsku a Skotsku, i zde se snaží poskytovat cílové skupině služby co nejkomplexnější. Hlavní důraz je pak na oblasti vzdělávání.


Chcete si přečíst víc o dobré praxi v zahraničí?

Jak pomáhat sólo rodičům – inspirace ze Slovenska

Jak se v Irsku pomáhá sólo rodičům I

Jak se v Irsku pomáhá sólo rodičům II

Sólo rodiče ve Velké Británii – co jim schází a co dostávají I.

Tradice sociálních dávek - pomoc nebo past?

Se současnou ředitelkou SPAN, Tove Samzelius, jsme diskutovaly o systému dávek státní sociální podpory v Británii. Díky jejímu vysvětlení jsme porozuměly východiskům tohoto modelu, natolik odlišného od našeho.

Systém sociální podpory ve Velké Británii dlouhodobě vycházel ze silně konzervativního modelu jednoho živitele rodiny a u matek se předpokládalo, že zůstanou doma a budou pečovat o děti. Sólo rodiče, v tomto případě zejména matky, byly na základě tohoto pohledu obecně vnímány jako chudé. Při nástupu labouristické vlády jich bylo zaměstnaných pouhých 40%.

Dávky pro sólo rodiče silně ovlivňuje také politika boje proti dětské chudobě. Jejich nastavení do nedávné doby, jakkoli se by se nám mohlo na první pohled jevit jako velkorysé, bylo pro sólo rodiče zároveň pastí. Vedlo totiž k tomu, že se jim mnohdy nevyplatilo pracovat. Důsledkem toho byla dlouhodobá nezaměstnanost, po níž je velice těžké vstoupit nebo vrátit se na pracovní trh. Z tohoto důvodu, a samozřejmě i z důvodu úspor pro státní pokladnu, se postupně snížila věková hranice nejmladšího dítěte, při které se rodiči (zjednodušeně řečeno) sníží dávky a musí aktivně hledat zaměstnání. Původní hranice byla 16 let, od roku 2008 byla snižována až na 5 let v roce 2012. Strategie boje proti chudobě se tedy přesunula ze státní sociální podpory k politice aktivní zaměstnanosti.

Mateřské školy by nám mohli závidět

Velikánským problémem jsou v Británii zařízení péče o předškolní děti. Přestože stát hradí formou dávek rodičům 70% nákladů na předškolní péči, zbývajících 30% je v drtivé většině případů pro ně i tak příliš vysoký obnos. Předškolní péče je zde totiž velice drahá, zatímco její kvalita těmto astronomickým částkám neodpovídá. A zařízení je nedostatek.

V tomto světle jsme si uvědomili, jak kvalitní síť mateřských škol v České republice máme. Jde o standard, na který jsme dlouhodobě zvyklí, ale naši hostitelé a sólo matky, se kterými jsme se potkali, nad tím projevovali nadšení a obdiv. Kvalita těchto zařízení v Británii je velice různorodá v mnoha ohledech, zatímco u nás máme jistou, poměrně vysokou úroveň péče zajištěnou. Je pravda, že děti v Británii nastupují do školy v pěti letech, bez možnosti odkladu, proto je vzdělávací role školky méně významná, a převahu získává role socializační (být v kolektivu vrstevníků a v péči jiných dospělých, než jsou rodiče) a sociální (zajištění péče o dítě v době, kdy rodič pracuje). Přesto jsme si uvědomily hodnotu existence systému, který je u nás.

Záchytná síť pro sólo rodiče

Organizace SPAN se stejně jako předchozí navštívené organizace pro sólo rodiče v Irsku a Skotsku snaží o co nejširší záběr a pokrytí co nejvíce potřeb sólo rodičů.

V Bristolu, kde sídlí, jsou sólo rodiče v čele 37% rodin. Téměř polovina z nich je nezaměstnaných a 76% dětí, které v Bristolu žijí v chudobě, žije v domácnostech sólo rodičů.

SPAN je navíc specifická tím, že sídlí ve čtvrti, kde je velmi vysoké procento imigrantů, a proto velkou část rodičů, kteří/é využívají jejích služeb prezenčně, tvoří právě imigranti/ky, převážně z afrických zemí.

V příjemné prostorné budově, kam nedávno SPAN přesídlila, je rušno a živo. Přicházejí nové účastnice kurzů i se svými dětmi, pro které zde provozují školičku. Zde se o ně postarají v době, kdy jejich maminky navštěvují nejrůznější kurzy. Ta je otevřena i ostatním dětem z okolí.

Vzdělání – základ budoucího uplatnění

Většina nově příchozích začíná kurzy angličtiny, které zde nabízejí v různých stupních, počínaje začátečnickými. Mohou pak pokračovat v dalších vzdělávacích kurzech zaměřených na praktické dovednosti potřebné při hledání uplatnění na pracovním trhu - počítačové dovednosti, písemný projev a komunikační dovednosti, mohou navštěvovat job kluby.

Je zde i nabídka různých rekvalifikačních kurzů: např. pro práci v sociálních službách (pečovatelství), v prodeji či obsluze restauračního zařízení. Účastníci/e kurzu si vyzkoušejí praxi v kavárně či charitativním obchodě přímo v budově SPAN (jsou provozovány jako sociální podnik), v zařízeních péče o děti. Nabízejí zde i kurzy šití na různé úrovni a kadeřnické kurzy až po profesionální a kvalifikační, které umožní zahájit vlastní podnikání v tomto odvětví.

Bez podpory fungující rodiny a komunity to nejde

Kromě vzdělávání pro zaměstnatelnost jsou stálicí SPAN i kurzy rodičovských kompetencí. Ty jsou velice užitečné zejména rodinám, přicházejícím ze sociálně slabého prostředí. Citlivě vedenou skupinovou prací pomáhají rodičům (často imigrantům vytrženým ze svého původního prostředí) uvědomit si své kořeny, nalézt pevnou půdu pod nohama a objevovat svou schopnost vytvářet z domova podpůrné prostředí, kde lépe komunikují se svými dětmi, více je oceňují a méně trestají, a tak jim připravují co nejlepší start do života. Důležitou součástí práce v těchto kurzech je povzbuzování v navazování komunikace a spolupráce s komunitou, podílení se na komunitním životě a spolurozhodování o něm. I zde, stejně jako v Irsku, je místní komunita důležitou a platnou součástí životů lidí.

Součástí služeb SPAN je i poradenství, včetně bezplatného právního poradenství a podpory pro otce. Specialitou SPAN je web One Space, který přináší nejrůznější podporu sólo rodičům v celé Anglii. Sólo rodiče zde najdou podporu dalších rodičů ve stejné situaci, mohou zde diskutovat a vyměňovat si zkušenosti. Najdou zde ale i odborné poradenství, na které se mohou obrátit s nejrůznějšími otázkami (právní, finanční, domácí násilí, výchova dětí…) a webové kurzy. Stránky fungují tak, že je celý den on-line někdo z odborného personálu SPAN, aby mohl reagovat na nově příchozí, vcházející do tohoto virtuálního prostoru.

Přestože se organizace pracující se sólo rodiči ve Skotsku a Anglii (stejně jako organizace, které jsme navštívili na Slovensku a v Irsku) zaměřují na různé specifické skupiny sólo rodičů a nabízejí jim různě zaměřené služby a vzdělávání podle potřeb dané oblasti, během naší cesty do Velké Británie jsme si opět potvrdili, že se vyplácí nabízet sólo rodičům služby dlouhodobé, snadno a plošně dostupné a komplexní, nabízející více způsobů pomoci. Vyplácí se také nabízet sólo rodičům pomocnou ruku a způsob, jak se mohou znovu zapojit do komunity a vytvořit si novou síť vztahů, tolik důležitou v jejich situaci, kdy mohou vzájemnou výpomoc nejen přijímat, ale i sami ji nabízet. Inspirativní pro další práci se sólo rodiči v České republice je tedy nejen rozsah nabízených služeb, ale i hledání různých způsobů aktivního zapojení sólo rodičů v rámci komunity, které má zcela jistě pozitivní vliv nejen na sólo rodiče samotné, ale i na výchovu a pozitivní vzor do budoucna pro jejich děti.

Za tým APERIO Anglii navštívily Silvie Novotná a Lucie Staňová.

Studijní cesta proběhla v rámci realizace mezinárodního projektu „Rodiče samoživitelé/ky a trh práce“, který je podpořen grantem ESF ČR, operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt CZ.1.04/5.1.01/77.00353.


Komentáře

Derby den ziju se svuj 13letym synkem a 2 letou dcerou 8mesicu v anglii. A stejne tak jak v cesku je to nesmirne tezke. Snazim se detem doprat co nejvice vse bezneho jako maji jejich anglicti vrstevnici.

karlos | 30.11.2014 16:23 Citovat »
Komentovat