Nová koaliční dohoda myslí i na sólo rodiče

17.12.2013 | zkouknuto: 1676x | komentářů: 1

Před několika dny zveřejnily ČSSD, Hnutí ANO a KDU-ČSL svou koaliční dohodu. Ta zmiňuje i několik opatření, která APERIO dlouhodobě prosazuje jako klíčová pro podporu sólo rodičů.


Koaliční dohoda mimo jiné uvádí:

"Pro případy, kdy druhý rodič neplatí řádně výživné, prosadíme zákonnou úpravu řešící zálohované výživné, poskytované za jasných podmínek státem."

Zálohované či náhradní výživné je opatření, které je s úspěchem využíváno v německy mluvících či ve skandinávských zemích. Nedávno jej zavedlo i Slovensko, dobrý úmysl však nebyl dotažen do konce, a tak jeho dopad není jednoznačně pozitivní. Jednak na něj mají nárok osoby s velmi nízkými příjmy, kterým navíc může vyplacení náhradního výživného ukončit nárok na dávky v hmotné nouzi. Jeho celkový efekt na zlepšení finanční situace rodin sólo rodičů je tedy nepatrný. Za druhé, způsob vymáhání náhradního výživného může paradoxně vést k zadlužení oprávněné osoby (více v našem článku o situaci na Slovensku). Je tedy nezbytné, aby příslušná legislativa čerpala z dobré praxe a vyhnula se chybám, které mohou situaci rodin sólo rodičů ještě zhoršit.

Koaliční dohoda se věnuje i podpoře sociálního bydlení:

"S využitím evropských prostředků zahájíme ve spolupráci s obcemi výstavbu malometrážních sociálních bytů a startovacích bytů pro mladé rodiny."

...

"Prosadíme zákon o sociálním bydlení, který definuje standard sociálního bytu a vymezí osoby, které na něj mají při plnění stanovených podmínek nárok. Zamezíme obchodu s chudobou, který spočívá v pronajímání předražených ubytoven hrazených ze sociálních dávek na bydlení."

To je rozhodně chvályhodné rozhodnutí, které prospěje rodinám sólo rodičů i mladým rodinám. Právě sólo rodiče jsou častými zájemci o malometrážní sociální byty, které jsou pro ně finančně dostupné. Opět upozorňujeme na to, že v obcích v minulosti docházelo k odprodeji právě malometrážních bytů, o které měli zájem především svobodní a bezdětní lidé žijící osaměle. Tím si obce sice na přechodnou dobu zvýšily rozpočtové příjmy, ale zároveň tím znesnadnily situaci rodinám v tísni, mezi které patří často právě rodiny sólo rodičů. Plánovaná legislativa by měla na tuto nevhodnou praxi pamatovat a předejít jí.

Ceníme si toho, že nová koalice uznává materiální obtíže, se kterými rodiny sólo rodičů často zápolí. Přesto chceme upozornit na to, že tyto záměry jsou teprve začátkem na cestě ke zlepšení celkové situace rodin sólo rodičů a ke zefektivnění sociálních transferů pro tuto skupinu. Především je třeba uznat sólo rodiče jako svébytnou cílovou skupinu, která, ačkoli je diverzní, má své specifické potřeby. Nemělo by se také zapomínat ani na zvýšené nároky sólo rodičů v oblasti opatření pro slaďování práce a rodiny, kde je klíčová především dostupná a časově flexibilní péče o dětipodpora flexibilních pracovních režimů u zaměstnavatelů. Ačkoli koaliční dohoda budování nových školek a jeslí zmiňuje, nezaručuje sólo rodičům místo v jeslích, ve školce či ve školní družině. Podpora slaďování práce a rodiny u zaměstnavatelů se do koaliční dohody nedostala už vůbec, ačkoli je základem kvalitní personální politiky a zvýšení pracovní spokojenosti a výkonosti. Vláda, která bude tuto koaliční dohodu naplňovat, by na to neměla zapomínat.

Text vznikl v rámci realizace mezinárodního projektu „Rodiče samoživitelé/ky a trh práce“, který je podpořen grantem ESF ČR, operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt CZ.1.04/5.1.01/77.00353.


Komentáře

zrušit posuzovani osob 2005-7.stop podle 110/2006sb ale č.108-111-je protiústavni navrh./ohroženi jsou mladi/starši-osoby dostanou penze-a musi krýt naklady domacnosti.

rom55 | 11.4.2016 12:42 Citovat »
Komentovat