Irský výzkum: vývoj dětí není ovlivněn tím, zda vyrůstají v manželství

30.12.2013 | zkouknuto: 3130x | komentářů: 2

Nedávno zveřejněný irský výzkum ukázal, že na vývoj dětí nemá v zásadě vliv, zda vyrůstají v úplné rodině či se sólo rodičem. Vyplývá to z tiskové zprávy irské organizace zaměřené na sólo rodiče One Family.


Výzkum sociologů z University of Limerick (Irsko) se zaměřil na to, jak a zda ovlivňuje vyrůstání v různých typech rodiny vývoj dětí, především jejich školní prospěch. Po devět let byly sledovány děti, které žily v manželských rodinách, v rodinách nesezdaných párů, v rodinách rozvedených sólo matek a v rodinách nesezdaných sólo matek.

Jedním z hlavních zjištění bylo, že provdané matky se významně lišily od ostatních matek: byly starší, vzdělanější a více nábožensky založené; méně často kouří a jsou zdravější, s lepším ekonomickým zázemím a své děti častěji kojí. Proto je obtížné rozlišovat mezi těmito rodinami jen na základě jejich typu. Ačkoli se ukazuje, že mezi dětmi z jednotlivých typů rodin rozdíly existují, největší část těchto rozdílů se stírá, pokud byly zohledněny sociodemografické odlišnosti mezi jednotlivými typy rodin. Jediné statisticky významné rozdíly, které nebylo možné zcela vysvětlit sociodemografickými faktory, se týkaly výsledků v matematice a školní docházky. Autoři studie se ale domnívají, že část těchto rozdílů lze přičíst na vrub rozdílům mezi školami, které děti z jednotlivých typů rodin navštěvují.

Zde najdete tiskovou zprávu One Family a tady si můžete přečíst celý text studie.


Komentáře

S tím v žádném případě nesouhlasím. Děti samoživitelek to mají v životě těžší, hůř navazují dlouhodobé partnerské vztahy. Je spousta z těch, kteří se naopak zatnou a řeknou si, že to nikdy svým dětem neudělají a snaží se ve vztahu setrvat. každopádně rozpad vztahu rodičů tito lidé často řeší celý život.

Kráska | 24.1.2014 13:15 Citovat »
"S tím v žádném případě nesouhlasím. Děti samoživitelek to mají v životě těžší, hůř navazují dlouhodobé partnerské vztahy. Je spousta z těch, kteří se naopak zatnou a řeknou si, že to nikdy svým dětem neudělají a snaží se ve vztahu setrvat. každopádně rozpad vztahu rodičů tito lidé často řeší celý život. "

Děkujeme za názor! Ačkoli rozvod není příjemná věc pro žádného člena rodiny, psychologové nedokážou jednoznačně říci, že je pro děti rozvod škodlivější, než udržování nefunkčního vztahu, kde se rodiče hádají nebo kde dochází k psychickému či fyzickému zneužívání či dokonce týrání.

Jak uvádíme v novém článku, sólo rodičovství samo o sobě neznamená pro výchovu dětí zvýšené riziko, ačkoli dá rozhodně víc práce. Metaanalýza 92 studií porovnávajících psychickou pohodu dětí z rozvedených rodin s rodinami žijícími kontinuálně spolu ukazuje, že nejvýraznější příčinou rozdílů v psychické pohodě je konflikt v rodině. Pokud rodiče nejsou schopni rozchod sami zvládnout a ustát (například s pomocí mediace), pak se mohou projevit některé důsledky, o kterých píšete.

Eliška Kodyšová | 30.1.2014 18:19 Citovat »
Komentovat