Cochemský model

Ačkoli je rozchod partnerů smutný, nemusí nutně poškodit děti. (C) Fotolia - 9comeback
2.2.2015 | zkouknuto: 6407x | komentářů: 3

Cochemský model je závazný postup, který určuje průběh opatrovnického řízení. Je založený na sesíťované spolupráci všech zúčastněných profesí (soudci, advokáti, OSPOD, poradny a mediátoři, soudní znalci - psychologové) s cílem účinně a odborně pomoci rozvádějícím se rodičům, aby mohli znovu převzít svou rodičovskou odpovědnost a znovu se spolu naučili komunikovat v zájmu dítěte a jeho budoucí výchovy.


Prioritou je zájem dítěte

Dítě je v Cochemském modelu středem zájmu, jeho právo na zachování obou rodičů je prioritou.

Role státu (soudce, OSPOD, soudní znalci) spočívá v rámci Cochemského modelu v hájení skutečného blaha dítěte a poskytování účinné odborné pomoci rozpadající se rodině. Stát nerozhoduje za rodiče, ale pomáhá jim, aby společně dospěli k vlastnímu vzájemnému rozhodnutí, které bude vycházet z jejich reálné životní situace a které budou ochotni a schopni realizovat v porozvodové péči o své děti.

Při rozvodu, stejně jako v jiných krizových situacích, je rozhodující včasná intervence, preventivní deeskalace sporu. V rámci Cochemské praxe je průběh opatrovnického řízení “ošetřen” lhůtami. Nejpozději 14 dní od podání žádosti o rozvod musí proběhnout první soudní jednání, kterého se účastní oba rodiče (příp. i jejich právní zástupci) a OSPOD. Ještě před samotným soudním jednáním navštíví rodinu zástupce OSPODu a snaží se rodiče přimět k dohodě o porozvodové péči. Seznámí je s tím, jak bude opatrovnické řízení vypadat (struktura - i ta časová - je standardizována), upozorní na situaci dítěte v rodině - zprostředkuje rodičům pohled a možné pocity jejich dítěte na právě probíhající situaci. OSPOD aktivně a nestranně (vůči rodičům) pomáhá, za to je zbaven povinnosti vyhotovovat posudky (od papírů - do terénu).

Psychologické poradenství pomáhá naučit se komunikovat

“Povinná mediace / poradenská péče je jedním z klíčových nástrojů Cochemské praxe, jak přimět rodiče ke komunikaci a vypracování dohody. Většina rodičů je ve stavu, kdy nejsou schopni se dohodnout o budoucnosti jejich rozdělené rodiny. Pokud při prvním soudním jednání nepředloží dohodu, kterou by soud potvrdil a uvedl v platnost, pak rovnou z tohoto jednání odchází za doprovodu OSPOD do poradny, kde se podrobí až 3-měsíční poradenské péči při intenzitě sezení 2-3x týdně. Sezení jsou nejprve oddělená (matka a otec zvlášť), posléze společná a jejich cílem je naučit se znovu spolu komunikovat a vypracovat vzájemnou dohodu o porozvodové péči o jejich společné děti. Poradna je nezávislá na soudu, určuje délku potřebné péče o rodiče a disponuje poradci, kteří jsou školeni na práci s lidmi, kteří spolupráci odmítají.

Jasná časová struktura a součinnost zúčastněných profesí nedovolí, aby se opatrovnické řízení táhlo roky a emocionální i hmotná situace rozpadající se rodiny eskalovala a v extremních případech končila kriminálním činem nebo tragédií. Obvykle nejpozději do 3 měsíců od prvního soudního jednání proběhne druhé. V 80% případů předloží rodiče vzájemně vypracovanou dohodu, kterou soud potvrdí a opatrovnické řízení končí. Ani potom nejsou rodiče ponecháni zcela bez pomoci. Vždy mají možnost obrátit se na poradnu, kterou již znají a která jim pomohla.

Jakoby ze struktury vypadly role advokátů a soudních znalců. Jejich úloha resp. změna ve výkonu jejich profese v souvislosti s opatrovnickým řízením je zásadní. Advokáti byli nejčastěji obviňováni z vyostřování rodičovského konfliktu a z malé vůle přispět k rozumnému řešení z důvodu finanční motivace při vleklých sporech. V rámci Cochemské praxe se advokáti zavázali ke dvěma důležitým věcem:

  1. Písemné podání k soudu vyhotovuje pouze advokát rodiče, který žádost o rozvod podává a omezuje se v něm pouze na věcný popis situace. Praní špinavého prádla před soudem neprobíhá a rodiče jsou od něho zrazování i samotnými advokáty.
  2. Advokáti přijali zavedení paušálního honoráře za opatrovnické řízení. Výměnou za to získali významné zjednodušení své práce.

Podobný závazek přijali soudní znalci - psychologové. Odpadla jim povinnost vypracovávání znaleckého posudku, za to však aktivně pracují s rodiči ve vyhrocených sporech (poté co práce v poradně byla neúspěšná) nebo sporech s nějakým nestandardním prvkem (podezření na zneužívání nebo domácí násilí apod.). Byli to právě soudní znalci, kteří upozornili (před zavedením Cochemského modelu v Německu) na žalostné postavení dítěte v rámci rodičovského konfliktu, a kteří z titulu své profese byli prvními iniciátory změny.

V etické a psychologické rovině přináší Cochemský model významná pozitiva, která se promítnou nejen do života rozvádějících se a jejich dětí, ale i celé společnosti. Stát pomůže rodičům v těžké životní situaci a učiní tak ne v roli autority, která rozhoduje a nařizuje, ale v roli mentora, průvodce a podporovatele.

Rodiče: přijetí vlastní odpovědnosti

Rodiče, tím že byli (byť za pomoci jiných) schopni se s tak těžkou životní situací vypořádat, dávají svým dětem do života velmi důležitý a jasný signál, že i když přijdou těžkosti, je třeba postavit se k nim čelem, přijmout vlastní díl odpovědnosti a svou zodpovědnost a nalézt řešení. A v neposlední řadě, nezničí pouto svých dětí k jednomu z nich. I nadále budou smět oba své rodiče milovat a trávit s nimi svůj čas, což nakonec i vyplývá z jejich práv, tak jsou popsány v zákoně.

V ekonomické rovině přinese zavedení Cochemské praxe u nás výraznou úsporu agendy soudů a tím i finančních nákladů spojených s opatrovnickým řízením. Dlouhé měsíce až roky se zkrátí na týdny až měsíce. Tlusté spisy zeštíhlí. Náklady samotných rodičů na právní zástupce se sníží a hlavně budou předem dané. Rozvádějícím se rodičům bude také předem znám průběh soudních jednání i jejich časový horizont.

Válka o děti a výživné se změní na proces vytváření nové reálné perspektivy pro budoucí život “nové” rozdělené rodiny.

Spolek Cochem.cz

Cochem.cz, z.s. je spolek, který vznikl za účelem prosadit zavedení Cochemské praxe v ČR. Naším nejdůležitějším posláním je uvést tuto praxi ve všeobecnou známost, tak aby si lidé uvědomili, že existuje efektivní a více než 20-ti letou praxí v Německu ověřený způsob vedení opatrovnického řízení, které je ku prospěchu všech zúčastněných, potažmo i celé společnosti.

V odborných kruzích, v rámci zúčastněných profesí (soud, advokáti, OSPOD, poradny/mediátoři, soudní znalci) komunikovat jednoznačné výhody pro výkon těchto profesí v rámci Cochemské praxe. Diskutovat možnosti okamžitých změn, které si nevyžadují legislativní úpravy a které by přispěli k okamžitému zlepšení stávající situace.

Navázat spolupráci s příslušnými ministerstvy a za pomoci místních i zahraničních odborníků definovat metodické pokyny, které povedou k adekvátní změně legislativy tak, aby Cochemská praxe byla závazná a vykonavatelná v takové podobě, která je maximálně účinná a osvědčila se v Německu i jinde v zahraničí.

Více o Cochemské praxi, možnosti vlastního přispění (svými znalostmi a schopnostmi, finančními prostředky apod.) a spolku Cochem.cz na www.cochem.cz.

Děkujeme společnosti Aperio za spolupráci, pomoc i možnost prezentace na jejích webových stránkách!

za Cochem.cz

Markéta Nováková

E-mail: marketa.novakova@cochem.cz


Komentáře

Dobrý den,soudkyně nerespuktůjí žádná práva dítěte a lepí předběžko na předběžko a dítě nevidím třeba 3 měsíce.Otec

Milan | 13.11.2015 16:58 Citovat »

Dobrý den,soudkyně nerespuktůjí žádná práva dítěte a lepí předběžko na předběžko a dítě nevidím třeba 3 měsíce.Otec

Milan | 13.11.2015 16:58 Citovat »
"Dobrý den,soudkyně nerespuktůjí žádná práva dítěte a lepí předběžko na předběžko a dítě nevidím třeba 3 měsíce.Otec"

Dobrý den,

je mi líto, že máte tuhle zkušenost. Pro praktickou radu, co s tím, se můžete obrátit na naše poradenské služby (web či telefon, více zde). Pokud máte zájem o další informace o Cochemskou praxi, nejlépe Vám poradí Markéta Nováková, jejíž mail je uvedený na konci textu.

Držím Vám palce,

Eliška Kodyšová

Eliška Kodyšová | 13.11.2015 17:17 Citovat »
Komentovat