Centrum pro rodinu a sociální péči Brno: Programy o rodičovství a výchově dětí v neúplných a doplněných rodinách

19.6.2014 | zkouknuto: 1473x | komentářů: 1

Ojedinělou nabídku programů, které nabízejí setkávání, ale i vzdělávání rodičů (nejen) o výchově dětí v neúplné či doplněné rodině nabízí brněnské Centrum pro rodinu a sociální péči (CRSP). Paralelně s programy pro rodiče probíhá i skupinový program pro jejich děti.


„Jednou z našich cílových skupin jsou rodiny neúplné a doplněné, kterým se v naší organizaci věnujeme v rámci nabízených programů již 15 let. Neúplnými rodinami rozumíme rodiny, v nichž výchova dítěte probíhá bez přítomnosti jednoho z jeho rodičů (ať již v důsledku rozvodu či rozchodu rodičů, úmrtí jednoho z rodičů či jiné situace). Doplněnými rodinami rozumíme rodiny, v nichž byl jeden z biologických rodičů dítěte nahrazen náhradním rodičem“, říká koordinátorka rodičovských skupin Mgr. Blanka Krotká.

Centrum pro rodinu a sociální péči (CRSP) je nezisková organizace, která již od roku 1992 nabízí rodinám volnočasové, vzdělávací a poradenské programy a také podporu v obtížných životních situacích.

Pro rodiče i děti z rodin neúplných a doplněných aktuálně nabízí následující programy:

Otevřená tematická skupina probíhá formou strukturovaných dvouhodinových setkání s vedoucím skupiny (1x za 14 dní), kterým je obvykle odborník z oblasti psychologie, sociální práce, sociální či speciální pedagogiky. První polovina časové dotace setkání je věnována přednášce (či workshopu) odborníka na předem avizované téma. Přednášená témata se vztahují k problematice rodičovství v podmínkách neúplné nebo doplněné rodiny a jsou zaměřena především na výchovu dětí a prevenci negativních dopadů rodinné situace na emocionální a sociální vývoj dítěte. Druhá polovina setkání je věnována dotazům a moderované diskuzi.

Rodičovská skupina (uzavřená) je moderovaná skupina, v níž je využíváno jak technik svépomoci, tak prvků edukativních a terapeutických. Cílem této aktivity je opět prevence sociálně patologických jevů u dětí z neúplných a doplněných rodin prostřednictvím posílení rodičovských kompetencí. Chráněné prostředí uzavřené skupiny umožňuje pracovat s tématy na osobnější rovině a do větších detailů než v rámci otevřené skupiny. Probíhá formou dvouhodinových setkání vedených psychologem v průběhu 8 setkání.

Dětský klub Klubíčko je skupinová práce pro děti, která probíhá paralelně s programy pro rodiče. Cílem programu je aktivně a smysluplně využít společný čas ve prospěch zlepšení psychického, emocionálního a sociálního stavu dítěte prostřednictvím vhodných aktivit.

Co říkají účastníci uvedených programů?

„Jsem moc spokojená s tím, jak je rodičovská skupina vedena. Díky skupině jsem získala např. tipy, jak líp komunikovat bývalým partnerem, když se domlouváme na předávání dětí. Taky se dokážu o trochu víc vžít i do jeho situace.“

„Na skupině je nejlepší to, že to není jen přednáška a můžeme se aktivně zapojovat a diskutovat."

„Díky skupině mám i čas na sebe, můžu si odpočinout a zároveň se potkat s lidmi v podobné situaci. Prostě teď vím, že jsou i další rodiče, kteří prožívají podobnou situaci, nejsem v tom sama.“

„Dcera se na Klubíčko vždy moc těší a už se ptá, kdy tam půjdeme znovu. Tety s dětmi moc pěkně pracují.“

Momentálně jsou uvedené programy poskytovány zdarma v rámci Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Probíhají vždy v rámci školního roku, od září do června.

Programy jsou financovány z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Další programy realizované v CRSP pro neúplné rodiny (mimo Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi):


Komentáře

Účastnila jsem se skupinky pro rodiče děti s Adhd a bylo to super, letos jsem chtela přejít na skupinky pro neúplné rodiny a probíhá jejich práci již jen terenne. Má to taky své plusy. Individuálně to je možná lepší.

Lara | 28.3.2015 18:42 Citovat »
Komentovat